Rada wierzycieli przez internet(online)

W dobie internetu coraz więcej naszej aktywności przenosimy do internetu co niekiedy niesie za sobą wymierne oszczędności i skraca czas realizacji działań.

Moduł obsługi rad wierzycieli online jest odpowiedzią na potrzebę usprawnienia komunikacji między członkami rady, uproszczenia podejmowania decyzji oraz zwiększenia częstotliwości posiedzeń rady.

Korzyści z wykorzystania modułu

1) Odbywanie posiedzeń rady w trybie niestacjonarnym ograniczając potrzebny czas oraz koszty dojazdów – spotkania rady odbywamy we własnym, wygodnym biurze bez konieczności tracenia czasu na dojazdy
2) Oszczędność z tytułu braku konieczności wynajmu sali dla organizacji posiedzenia rady
3) Zdalne głosowanie nad punktami obrad rady np.: w trybie obiegowym – głosowania dostępne kilka dni podnosząc skuteczność podejmowania decyzji
4) Nagrywanie telefonicznych posiedzeń rady – automatyczna dokumentacja z przebiegu obrad rady
5) Dystrybucja plików związanych z obradami rady w jednym miejscu bez ograniczeń wielkościowych podnosząc skuteczność wymiany informacji między członkami rady
6) Elastyczna zmiana terminów obrad rady podnosząca prawdopodobieństwo odbycia spotkania
7) Rozdzielenie obrad rady od głosowania – dyskusja członków rady może się odbyć nawet podczas podróży samochodem z zestawem głośnomówiącym a głosowanie nad punktami obrad po zakończeniu podróży.

Opis funkcjonalności

1) Tworzenie składów rad wierzycieli oraz ich posiedzeń
2) Możliwość odbywania spotkań rad wierzycieli w trybie konferencji telefonicznej – z wykorzystaniem zwykłego telefonu poprzez wdzwonienie na dedykowany numer telefonu
3) Dwuetapowe zabezpieczenie konferencji telefonicznej – ograniczona lista dopuszczonych numerów dzwoniących oraz PIN
4) Możliwość nagrywania przebiegu konferencji telefonicznej
5) Udostępnianie dużych plików innym członkom rady
6) Rejestrowanie kto pobrał dany dokument podłączony do posiedzenia przez przewodniczącego wraz z podglądem
7) Możliwość głosowania online nad punktami obrad rady wraz z automatycznym generowaniem protokołu z głosowania w różnych trybach
8) Wgląd w historię rad wierzycieli, przegląd plików zgromadzonych wokół wszystkich rad oraz wyników głosowań
9) Dla rad w trybie mieszanym możemy zaoferować wynajem profesjonalnego telefonu konferencyjnego, który podłączony w sali, gdzie gromadzi się rada wdzwoni się automatycznie do odpowiedniej konferencji i po podaniu pinu pozwoli na korzystanie w taki sam sposób jakby to było połączenie telefoniczne, dodatkowo telefon łączy się z aplikacją rady poprzez tunel VPN tak aby na drodze od telefonu do systemu rady nie można było podsłuchać rozmowy

 

>> Skontaktuj się z nami i zapytaj o rozwiązanie! <<

Masz pytania? Zadzwoń: +48 585 00 89 75

Dodatkowo system posiada moduł o nazwie: zgromadzenie wierzycieli. Umożliwia on przeprowadzenia głosowania online dla bardzo dużej liczby podmiotów.