Beneficjent SYNKOM Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

„Poprawa konkurencyjności firmy Synkom z Gdańska poprzez zaoferowanie podmiotom postępowania upadłościowego i naprawczego, usługi elektronicznego systemu wsparcia w zakresie obsługi i realizacji procedur upadłościowych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i dalszy rozwój firmy na rynku ICT związanym ze sferą infrastruktury około upadłościowej oraz ekspansja na rynek zagraniczny poprzez stworzenie elektronicznego systemu wsparcia optymalizującego procesy związane z działalnością doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach.

Wartość projektu: 2 275 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 906 500,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.12.2018 – 30.09.2021 r.