1. Strona główna
 2. Docs
 3. System Upres.pl
 4. Wpływy i wydatki
 5. Import wyciągu bankowego

Import wyciągu bankowego

Importując dane z rachunku bankowego wybieramy separator. Separator definiuje nam w jaki sposób kolumny są od siebie oddzielone w pobieranym pliku.

Po stronie systemu uzupełniamy poniższe pola:

import11

 1. Załączamy pobrany z rachunku bankowego plik
 2. Ustawiamy separator, taki sam jak przy pobieraniu pliku z banku
 3. Wybieramy kodowanie. Domyślnie większość banków stosuje kodowanie UTF-8. Jeśli w importowanym pliku np. niepoprawnie wyświetlają się polskie znaki, należy wtedy zmienić sposób kodowania znaków.
 4. System automatycznie przypisuje wpływy i wydatki z rachunku bankowego na podstawie nazwy firmy. Jeśli w zakładce kontrahenci w systemie upres.pl mamy zdefiniowane firm, z którymi upadły się rozlicza wtedy wartość zostanie do nich automatycznie przypisana. Jeśli wykonujemy import po raz pierwszy lub nie wprowadziliśmy wcześniej firm do bazy danych, system automatycznie w przypadku zaznaczenia checboxa utworzy nowe rekordy
 5. Mapujemy kolejność kolumn z pobranego pliku z banku do pól dostępnych w systemie według poniższej zasady

Po kliknięciu w przycisk Zapisz jesteśmy przenoszeni do poniższego widoku. Należy w nim powiązać importowane pozycje z firmą, której dotyczą.

 1. Przypisujemy do każdego wiersza brakującą firmę – jeśli taka informacja nie została przesłana lub klikamy w znak „+” aby utworzyć nową firmę na podstawie informacji przesłanych w pliku
 2. Klikamy w przycisk: Rozpocznij import

import33

Finalnie poprawnie wykonany import zostanie pokazany jak poniżej – zielone wiersze.

import44

Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?