1. Strona główna
 2. Docs
 3. System Upres.pl
 4. ->Ustawienia
 5. Kancelaria

Kancelaria

DANE PODSTAWOWE – WIDOK

 • edycja danych podstawowych w prawym górnym rogu po kliknięciu w przycisk „Edytuj”

DANE PODSTAWOWE – EDYCJA

Pola edytowalne:

 • nazwa kancelarii
 • NIP
 • imię, nazwisko, numer licencji Syndyka
 • telefon Syndyka
 • mail Syndyka
 • PESEL Syndyka
 • adres rejestrowy kancelarii
 • tworzenie oddziałów kancelarii przyciskiem „+Dodaj” w prawym górnym rogu. Konieczne jest oznaczenie, który z dodanych adresów jest adresem głównym oraz które dane mają się pojawić na wystawionej przez system fakturze

DEFINICJE HARMONOGRAMÓW PRACY – WIDOK

 • Z widoku podglądu możliwe jest przejście do dowolnego harmonogramu, a także edycja lub usuwanie elementu wchodzącego w skład harmonogramu

DEFINICJE HARMONOGRAMÓW PRACY – EDYCJA

 • Kliknij w „Dodaj harmonogram”

 • Uzupełnij wymagane pola: Nazwa harmonogramu oraz Opis harmonogramu
 • Kliknij w przycisk „Zapisz”

 • Dodaj elementy wchodzące w skład harmonogramu z poziomu widoku wcześniej utworzonego harmonogramu
 • Uzupełnij obowiązkowe pola:
  • Pozycja – definiuje miejsce w kolejności danego elementu
  • Waga – definiuje ważność danego elementu. Na przykład jeśli harmonogram zawiera 10 pozycji, a każda z nich ma wagę =1 to do każdej wykonanej pozycji zostanie przypisana wartość odpowiadająca 10%.
  • Nazwa
  • Harmonogram – definiuje nam do którego z harmonogramu zostanie dodana przez nas pozycja
  • Opis
Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?