1. Strona główna
 2. Docs
 3. System Upres.pl
 4. Terminarz
 5. Zadania

Zadania

WIDOK LISTY ZADAŃ

zadania

Widok listy zadań jest podzielony na:

 • Moje zadania – są to zadania przypisane do zalogowanego użytkownika
 • Obserwowane –  są to zadania, do których użytkownik zalogowany został przypisany jako osoba obserwująca. Widzimy wtedy pulę zadań innych użytkowników systemu

Najważniejsze funkcje:

 1. Checkbox na liście umożliwia oznaczenia zadania jako wykonane bez konieczności wchodzenia w edycję zadania. Zmieniany jest wtedy status zadania na „Wykonane”, a także ustawiana jest data wykonania tej akcji. Z widoku listy nie można odznaczyć zadania jako niewykonane. W takim przypadku należy przejść do edycji zadania i tam zmienić status.
 2. Podświetlone na czerwono daty informują o przekroczeniu czasu na wykonanie zadania
 3. Liczba znajdująca się u góry informuje użytkownika jaka jest liczba zadań w statusie „W trakcie”

ZADANIA – EDYCJA I TWORZENIE

W celu edycji zadania należy kliknąć w środkowy przycisk akcji znajdujący się w ostatniej kolumnie. Jeśli chcemy dodać nowe zadanie należy użyć przycisku „+ Dodaj zadanie”. Widoki przy tworzeni i edycji są identyczne.

Uzupełniamy poniższe pola:

 • Nazwa zadania
 • Możemy dodać opis zadania
 • Wybieramy osobę odpowiedzialną za zadanie
 • Możemy wybrać typ zadania

Po prawej stronie dostępne są dodatkowe opcje:

 1. Mamy możliwość dodania poniższych informacji:
  1. Termin wykonania
  2. Statu zadania
  3. Dodanie użytkowników obserwujących zadanie. Domyślnie dodawana jest tam osoba tworząca zadanie
 2. Zadanie powtarzalne. System umożliwia tworzenie cyklicznych zadań z różnym interwałem czasowym np. co 3 dni lub co 2 tygodnie.
 3. Powiązania. Opcja ta daje możliwość połączenia zadania do innego obiektu w systemie. Dostępne opcje to:
  1. Do postępowania
  2. Do dowolnego dokumentu utworzonego w systemie
  3. Do dowolnego zarejestrowanego w systemie kontaktu
Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?