1. Strona główna
  2. Docs
  3. System Upres.pl
  4. Plan podziału
  5. Sprawozdanie

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PODZIAŁU – WIDOK LISTY

sprawozdanie z wykonania planu podziału

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PODZIAŁU – PRZYKŁADOWY WIDOK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PODZIAŁU – TWORZENIE KROK PO KROKU

  1. Po wykonaniu zatwierdzonego planu podziału koniecznym jest sporządzenie sprawozdania z wykonania planu podziału, stąd w module Plan podziału dostępna jest opcja sporządzenia takowego sprawozdania. Klikamy w przycisk „+Dodaj sprawozdanie”

Sprawozdanie można wykonać dla dowolnego planu podziału – rzeczowego, częściowego lub całkowitego (ostatecznego) (obszar zaznaczony wyżej). Po dokonaniu wyboru rodzaju planu podziału, system umożliwia wybranie konkretnego planu podziału, który został uprzednio utworzony w systemie. Automatycznie pobierana jest informacja o dacie sporządzenia planu podziału, jak również data jego zatwierdzenia i wykonania, jeśli zostały uzupełnione w danych szczegółowych danego planu podziału.

Część szczegółowa sprawozdania zawiera informacje o sumie przypadającej wierzycielowi z planu podziału. Przy generowaniu sprawozdania z wykonania częściowego lub całkowitego (ostatecznego) planu podziału system domyślnie traktuje sumę przypadająca wierzycielowi (B.2) jako sumę wypłaconą wierzycielowi w planie podziału (B.3). Ewentualne odstępstwa od tej reguły użytkownik może wprowadzić podczas generowania sprawozdania z wykonania planu podziału. System generuje pozycje B.1-B.11 tyle razy ilu wierzycieli bierze udział w danym planie podziału. W przypadku wykonania sprawozdania z wykonania rzeczowego planu podziału, domyślnie ustawione są następujące parametry:

  • B.2 odpowiada pozycji H.4. Suma przypadająca wierzycielowi z planu podziału,
  • B.3. odpowiada pozycji H.5. Suma do wypłaty,
  • B.6 odpowiada pozycji H.6. Suma do depozytu,
  • B.8 odpowiada pozycji H.7. Suma pozostawiona w masie upadłości.

Podsumowanie wykonania planu podziału – system zlicza informacje podane w części B poprzez naciśnięcie przycisku Przelicz (zaznaczony wyżej).

Po wykonaniu punktów wyżej należy zapisać sprawozdanie z wykonania planu podziału.

W celu wygenerowania dokumentu w formie .pdf należy tworząc dokument wychodzący, wybrać szablon o nazwie: Plan podziału. Sprawozdanie z wykonania planu podziału stanowiący odwzorowanie wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?