1. Strona główna
 2. Docs
 3. System Upres.pl
 4. Plan podziału
 5. Fundusz masy upadłości

Fundusz masy upadłości

FUNDUSZ MASY UPADŁOŚCI – WIDOK LISTY

fundusz masy upadłości

FUNDUSZ MASY UPADŁOŚCI – PRZYKŁADOWY WIDOK

fundusz masy upadłości widok

FUNDUSZ MASY UPADŁOŚCI – TWORZENIE KROK PO KROKU

 1. Plan podziału funduszów masy upadłości – system umożliwia sporządzenie częściowych, jak i całkowitego (ostatecznego) planu podziału funduszów masy upadłości. Każdy kolejny plan podziału funduszów masy upadłości pobiera informację o dotychczas sporządzonych planach podziału. Celem uaktualnienia kwot wierzytelności, należy dokonać odpowiednich zmian w module Wierzytelności.

 1. Celem sporządzenia częściowego planu podziału funduszów masy upadłości należy wypełnić rubryki określające:
 • Tytuł
 • Opis
 • Datę sporządzenia planu podziału (wedle niniejszej daty pobierane są informacje nt. aktualnej wysokości wierzytelności),
 • Stan środków w masie upadłości
 • Szacowane koszty – czyli środki, które muszą pozostać zarezerwowane w masie upadłości na pokrycie przyszłych kosztów postępowania
 • Jeśli sporządzany jest kolejny plan podziału, w rubryce Poprzedni plan podziału, należy zaznaczyć poprzednie plany podziału, wówczas system zaimplementuje informacje o wysokości środków wypłaconych w ramach poprzednich planów podziału.

Informacje zamieszczone w pozycjach:  Data zatwierdzenia planu podziału oraz Data wykonania planu podziału pomogą w generowaniu sprawozdania z wykonania planu podziału.

 1. Po dokonaniu zapisu planu podziału, jego podgląd jest dostępny poprzez ikonę lupy (3.1). Informacje dotyczące stworzonego planu podziału podzielone są na zakładki :

 • Dane podstawowe (2)– znajdziemy tu: informacje, które użytkownik podał w punkcie 2. , wysokość zobowiązań z poprzednich planów podziału, jak i z obecnego z uwzględnieniem aktualnej sumy wierzytelności, sumy podlegającej podziałowi, stopnia zaspokojenia wierzytelności w podziale na poszczególne kategorie wierzytelności. System automatycznie dokonuje podziału środków, które są do rozdysponowania (różnica stanu środków w masie upadłości i szacowanych kosztów)

 • Powiązane elementy (3) – plan podziału funduszów masy upadłości, tworzony jest w oparciu o wierzytelności i zobowiązania wprowadzone uprzednio do systemu. W przypadku, gdy z jakiś względów pobrane wierzytelności, czy też zobowiązania nie mają być brane pod uwagę w trakcie sporządzenia danego planu podziału funduszów masy upadłości, bądź użytkownik chce dodać do planu podziału wierzytelności lub zobowiązania, które nie zostały automatycznie pobrane przez system, można je usunąć (3.3.1)/dodać (3.3.2)w zakładce Powiązane elementy. Wówczas system dokona ponownego przeliczenia środków podlegających podziałowi w oparciu o zmienione informacje nt. wierzytelności i zobowiązań.

 • Zobowiązania (3.4) – w niniejszej zakładce widoczne są aktualne kwoty poszczególnych wierzytelności w podziale na kategorie zaspokojenia wierzytelności.

 • Część szczegółowa (5) – Uwidoczniona jest tutaj kwota, która przypada w sporządzanym planie podziału na poszczególne zgłoszenia wierzytelności. W przypadku, gdy w planie podziału zaspokajane byłyby Inne zobowiązania, w rozumieniu art. 343 ust. 1a Prawa upadłościowego, wówczas system w pierwszej kolejności dzieli środki podlegające podziałowi na zaspokojenie Innych zobowiązań, a następnie na kolejne kategorie zaspokojenia wierzytelności (kategorię I, II, III, IV).

Wygenerowany plan podziału może zostać wykorzystany do wypełnienia szablonu dokumentu pod nazwą: Plan podziału funduszy masy upadłości PO ZMIANACH stanowiący odwzorowanie wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości.

 1. Sporządzenie Ostateczne planu podziału przeprowadzane jest w analogiczny sposób, co sporządzenie częściowego planu podziału, jedyna różnica polega na odhaczeniu przez użytkownika pola wyboru pod nazwą: Ostateczny Plan podziału. Wygenerowany ostateczny plan podziału może zostać wykorzystany do wypełnienia szablonu dokumentu pod nazwą: Plan podziału funduszy masy upadłości PO ZMIANACH stanowiący odwzorowanie wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości
Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?