1. Strona główna
 2. Docs
 3. System Upres.pl
 4. Najczęstsze pytania
 5. Jak tworzyć i delegować zadania w systemie?

Jak tworzyć i delegować zadania w systemie?

TWORZENIE ZADAŃ W SYSTEMIE

 • Z poziomu ekranu startowego i kalendarza (Terminarz –> Kalendarz)

zadania

 • Po wejściu w moduł zadania. Terminarz –>Zadania

 • Przy tworzeniu dokumentów wychodzących/przychodzących jeśli ustawimy status na „Oczekuje na odpowiedź”

Pojawia się komunikat z pytaniem czy do tworzonej korespondencji utworzyć powiązane zadanie

zadania4

 • Przy tworzeniu elementów w module Rejestr kontaktu

zadanie5

FORMULARZ TWORZENIA ZADANIA

zadanie7

 1. Definiujemy obowiązkowo nazwę zadania
 2. Możemy dodać opis do zadania
 3. Określamy osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania
 4. Możemy wybrać typ zadania. Typ definiujemy w Ustawienia –> Typy zadań
 5. Dane dodatkowe:
  1. Termin wykonania
  2. Status wykonania: Nowe, W trakcie, Wykonane. Domyślnie tworzone zadania ma status: Nowe
  3. Zdefiniowanie obserwatorów. To użytkownicy systemu upres.pl, którzy tworzone zadanie będą także widzieć na swoich kontach
 6. Zadanie powtarzalne – opcja umożliwiająca utworzenie cyklicznych zadań
 7. Powiązania to funkcjonalność, dzięki której będziemy mogli połączyć tworzone zdanie z dowolnym postępowaniem, korespondencją lub zarejestrowanym kontaktem z upadłym

CYKLICZNOŚĆ ZADAŃ

cykliczne1

 1. Zaznaczony checbox ustawia zadanie jako cykliczne
 2. Definiujemy termin od którego zadania cykliczne mają być tworzone
 3. Definiujemy termin do którego zadania cykliczne mają być tworzone
 4. Ustawiamy z jaką częstotliwością zadanie ma zostać utworzone. Mamy do wyboru opcje: co dzień, co tydzień, co miesiąc, co rok
 5. Ustawiamy interwał. W powyższym przykładzie zadania zostaną utworzone co 1 dzień.

LISTA ZADAŃ I STATUSY

zadania9

 1. Dostępne są dwie zakładki. W pierwszej „Moje zadania” to elementy za które odpowiedzialny jest zalogowany użytkownik. W zakładce „Obserwowane” widzimy zadania, do których zostaliśmy dopisani jako użytkownik obserwujący.
 2. W tabeli przedstawione zostały następujące kolumny:
  1. Tytuł zadania
  2. Termin wykonania zadania. Jeśli jest podświetlony na czerwono to znaczy, że termin został przekroczony.
  3. Zrealizowano – data wykonania zadania
  4. Typ – informacja do jakiego typu zadanie zostało dopisane
  5. Status w jakim jest zadanie
 3. Zaznaczenie checkboxa automatycznie oznaczy zadanie jako wykonane oraz ustawi datę wykonania na bieżącą
 4. Zarządzanie zadaniami, tj. możliwość:
  1. Podglądu zadania
  2. Edycji zadania
  3. Usunięcia zadania
Czy ten wpis Tobie pomógł? Tak Nie

Napisz jak możemy Tobie pomóc?